Cvartetul Kronos – Early Music

Un compact disc nu foarte recent, apărut în 1997 sub sigla Nonesuch: vartetul Kronos cântând muzică veche – o surpriză pentru cei care cunosc profilul acestui ansamblu american focalizat în principal asupra muzicii contemporane. Surpriza este însă parţială întrucât, chiar dacă albumul are titlul Early music şi aduce autori de talia unor Guillaume de Machaut, John Dowland, Perotin, Henry Purcell sau Hildegard von Bingen, aceştia sunt prezentaţi în alternanţă cu autori contemporani – un John Cage, Arvo Pärt, Alfred Schnittke, alături de Harry Partch, Jack Body şi alţii.

Suntem aşadar pe un teren al experimentărilor, prin acest mod de combinare a unor stiluri aparent fără nici o legătură, având ca unic numitor comun haina sonoră proprie unui cvartet de coarde, prin aranjamentele semnate în cea mai mare parte Kronos Quartet.

Albumul a fost Critic’s choice în „New-York Times” la data apariţiei, cu aceste alcătuiri mai sofisticate, adresându-se poate unui public avizat. Extrem de interesante, de surprinzătoare pendulările între muzica veche – fie de Ev Mediu, din Renaştere sau Baroc, şi o muzică, este adevărat, destul de accesibilă din sfera contemporană, şi chiar world music – ce melanj de armonii, stări şi dispoziţii, alcătuind un complex coerent totuşi, şi provocator pentru un meloman!

Marina Nedelcu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation