Are loc premiera mondială a lucrării „Şi am auzit un glas… / Ja ma kuulsin hääle…“

Cu ocazia împlinirii a 800 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Salamanca, cea mai veche universitate din Spania, va avea loc un concert extraordinar în data de 18 februarie 2018, în care va avea loc premiera unei noi compoziţii a cappella semnate de Arvo Pärt, „Şi am auzit un glas… / Ja ma kuulsin hääle…“
Ansamblul vocal danez „Ars Nova“ din Copenhaga va interpreta această nouă lucrare în capela Colegiului Fonseca din Salamanca (Capilla del Colegio Mayor Fonseca), sub bagheta lui Paul Hillier. În cadrul concertului intutlat „Old World, New World“ vor mai fi interpretate şi alte lucrări corale semnate de Pärt precum „Bogoróditse Djévo“ (1990), „Virgencita“ (2012/2013) și „Kleine Litanei“ (2015).
Lucrarea „Şi am auzit un glas… / Ja ma kuulsin hääle…“ are la bază un verset din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul: „Şi am auzit un glas din cer, zicând: Scrie: Fericiţi cei morţi, cei ce acum mor întru Domnul! Da, grăieşte Duhul, odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei.“ (14:13)
Despre aceste rînduri Arvo Pärt avea să îşi amintească:
„Acest verset mi-a rămas în minte acum 20 de ani, când am aflat că bunului meu prieten și colaborator Konrad Veem, arhiepiscop al Estoniei în Suedia, a plecat la Domnul. Am primit vestea dintr-o epistolă a soţiei sale ce includea acest pasaj al Apocalipsei dintr-o traducere estonă a Sfintei Scripturi. Rîndurile acestea m-au atins profund. De obicei, expresia „odihnească-se de ostenelile lor“ este tradusă literalmente în estonă dar mai există şi o altă versiune ce folosește cuvintele „răsuflînd de ostenelile lor“. Vorbim de cei ce nu mai sunt în lumea noastră, dar care, prin ultima lor suflare, rămîn cu noi. Aceasta este probabil viața veșnică şi de aceea cred că această versiune estonă a textului ne oferă o interpretare unică pentru cea mai mare dintre taine.“
Compoziţia este cu atât mai specială cu cît este interpretată în limba natală a marelui compozitor.
„Şi am auzit un glas… / Ja ma kuulsin hääle…“ a fost scrisă la comanda Universităţii din Salamanca și a Centrului Național de Difuzare Muzicală din Spania (Centro Nacional de Difusión Musical). Pe lângă compozițiile lui Arvo Pärt, programul concertului va mai include și lucrările de Christian Wolff, John Cage, Hernando Franco, Manuel de Sumaya, Alonso Lobo și Abraham Wood.
Ansamblul „Ars Nova“ din Copenhaga va prezenta acelaşi concert şi la Centrul de Arte Regina din Sofia pe 19 februarie și la Salonul Noble de la Diputación din Badajoz în data de 20 februarie.

Cvartetul Kronos – Early Music

Un compact disc nu foarte recent, apărut în 1997 sub sigla Nonesuch: vartetul Kronos cântând muzică veche – o surpriză pentru cei care cunosc profilul acestui ansamblu american focalizat în principal asupra muzicii contemporane. Surpriza este însă parţială întrucât, chiar dacă albumul are titlul Early music şi aduce autori de talia unor Guillaume de Machaut, John Dowland, Perotin, Henry Purcell sau Hildegard von Bingen, aceştia sunt prezentaţi în alternanţă cu autori contemporani – un John Cage, Arvo Pärt, Alfred Schnittke, alături de Harry Partch, Jack Body şi alţii.

Suntem aşadar pe un teren al experimentărilor, prin acest mod de combinare a unor stiluri aparent fără nici o legătură, având ca unic numitor comun haina sonoră proprie unui cvartet de coarde, prin aranjamentele semnate în cea mai mare parte Kronos Quartet.

Albumul a fost Critic’s choice în „New-York Times” la data apariţiei, cu aceste alcătuiri mai sofisticate, adresându-se poate unui public avizat. Extrem de interesante, de surprinzătoare pendulările între muzica veche – fie de Ev Mediu, din Renaştere sau Baroc, şi o muzică, este adevărat, destul de accesibilă din sfera contemporană, şi chiar world music – ce melanj de armonii, stări şi dispoziţii, alcătuind un complex coerent totuşi, şi provocator pentru un meloman!

Marina Nedelcu